Home

Cannabis Career is een initiatief van een team van experts uit de Amsterdamse coffeeshopbranche. Wij willen de Nederlandse coffeeshopbranche verder ontwikkelen, versterken en professionaliseren. We werken voor en met coffeeshopondernemers aan de kernwaarden Voorlichting, Veiligheid  en Kwaliteit. Dit doen we door middel van beroepstrainingen, productinformatie,  kennisontwikkeling, maatwerk en advies.

De Beroepstraining Cannabis en Goed Gastheerschap heeft een centrale rol in onze activiteiten. De training heeft als doelstelling om coffeeshopmedewerkers in staat te stellen om alle aspecten van het vak goed en professioneel uit te voeren. Coffeeshopmedewerkers hebben een brede set van verantwoordelijkheden:

  • Het geven van goede voorlichting over cannabis
  • Het geven van advies bij productkeuze en productgebruik
  • Het uitdragen van een professionele werkhouding
  • Het verzorgen van een goede sfeer in de shop
  • Het handhaven van de regels in de shop
  • Het waarborgen van de veiligheid in de shop

Inschrijvingen vinden plaats per mail of telefoon. Het is ook mogelijk om een bedrijfstraining te organiseren met alleen eigen medewerkers. Wij bepalen dan in overleg met u de datum en de locatie. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie.