Cannabis Career is een initiatief van een team van experts uit de Amsterdamse coffeeshopbranche. Wij willen de Nederlandse coffeeshopbranche verder ontwikkelen, versterken en professionaliseren. We werken voor en met coffeeshopondernemers aan de kernwaarden Voorlichting, Veiligheid  en Kwaliteit. Dit doen we door middel van beroepstrainingen, productinformatie,  kennisontwikkeling, maatwerk en advies.

De Beroepstraining Cannabis en Goed Gastheerschap heeft een centrale rol in onze activiteiten en wordt gegeven door de ervaren trainers van Test Lab Amsterdam en De Rosa Spierings. De training heeft als doelstelling om coffeeshopmedewerkers in staat te stellen om alle aspecten van het vak goed en professioneel uit te voeren. Coffeeshopmedewerkers hebben een brede set van verantwoordelijkheden:

  • Het geven van goede voorlichting over cannabis
  • Het geven van advies bij productkeuze en productgebruik
  • Het uitdragen van een professionele werkhouding
  • Het verzorgen van een goede sfeer in de shop
  • Het handhaven van de regels in de shop
  • Het waarborgen van de veiligheid in de shop

In de beroepstraining worden al deze aspecten behandeld. Het is mogelijk om een bedrijfstraining te organiseren met alleen eigen medewerkers. Het is ook mogelijk om medewerkers in te schrijven op de trainingen met open inschrijving. De datums voor open inschrijving staan hieronder vermeld en gaan door bij een minimum van 10 deelnemers.

Eerstvolgende beroepstrainingen met open inschrijving, locatie Amsterdam

  • Dinsdag 15 mei 2018
  • Dinsdag 12 juni 2018

Op dinsdag 17 april 2018 geven wij de Advanced Training Cannabis.

Inschrijvingen vinden plaats per mail of telefoon.