Mystery Guest

Mystery Guest

Het is mogelijk om door ons Mystery Guest bezoeken te laten uitvoeren. Dit zijn maatwerk projecten waarbij u zelf aangeeft op welke aspecten u de service van uw medewerkers wilt laten toetsen. U ontvangt per bezoek een uitgebreid verslag.